Nieuws

1 month ago

Dit Bommelwagenpark bestaat uit voertuigen die in de Bommelsaga voorkomen. Ze zijn gemaakt door oud-leraar handvaardigheid Willem van Ostaden. Hij heeft deze prachtige wagentjes aan het museum ... See more

1 month ago

Er bestaat bijna geen mysterieuzere figuur in de Bommelsaga dan de plamoen uit het gelijknamige verhaal BV 93. Toen het in 1961 in de dagbladen verscheen heette het ‘de gezichtenhandel’ maar dit ... See more

1 month ago

Na maanden radiostilte - en het 20-jarig jubileum achter ons - gaat uw kronikeur door met het volgende verhaal uit de Bommelsaga: BV 92, het Lemland.
Zoals in zoveel andere verhalen geeft Toonder ... See more

1 month ago

Na zijn inspirerende lezing op ons symposium afgelopen zaterdag, werd onze gewaardeerde gast dr. Ronald Plasterk op merkwaardige wijze geconfronteerd met zijn verleden in de persoon van de ons ... See more

1 month ago
Foto's uit het bericht van De Bommelzolder

Een grote schare Toonderliefhebbers bezocht zaterdag ons symposium in Rijswijk ter ere van 20 jaar Bommelzolder. Het was één heerlijke hommage aan het werk van deze grote tovenaar met taal en ... See more

1 month ago
Tom Poes in de Ahornstraat

Me dunkt, trouwe en oplettende lezertjes, dat de schrijver van bijgaand artikel zelf allerminst vrij is van de literaire talenten waarom hij Toonder zo uitbundig prijst.
Moge het velen van u ... See more

De eerste zeventien jaren van mijn leven ben ik opgegroeid in de Ahornstraat, waar vader, moeder en vijf kinderen op nummer 69, driehoog in een vierkamerwoning hun toef hadden. Ik was een broodmager ... See more

1 month ago

Symposium: Over Bommel gesproken……

Op 13 juni 1998 werd door Eiso – de zoon van Marten Toonder, Museum de Bommelzolder in Zoeterwoude officieel geopend. Dit museum, opgericht door ... See more

2 months ago
Foto's uit het bericht van De Bommelzolder

Nieuwe aanwinsten voor het museum: van oud-leraar Handvaardigheid Wim van Ostade kregen wij elf prachtige, met de hand gemaakte voertuigen uit de Bommelsaga. Een schitterende aanvulling van de ... See more

2 months ago
de Rijswijkse Schouwburg

Geef het door: kaarten voor het symposium op 7 juli kunnen nu ook bij de Rijswijkse Schouwburg worden besteld!
Hoe meer zielen, hoe meer Bommelvreugd.

2 weeks ago

De Bommelzolder

In BV 98, ‘De Pikkinring’, wordt een oude bekende van stal gehaald: Pikkin, de boosaardige dwerg uit het eerste en twintgste verhaal van de Bommelsaga. Hij heeft z’n baard afgeschoren maar z’n karakter is hetzelfde gebleven: vol vilein en kwalijk bedrog. Zijn wensring komt eerst in handen van markies de Canteclaer, maar door kinderlijke zelfoverschatting komt hij - hoe kan het ook anders - in handen van heer Bommel. Door telkens iets anders te wensen komt hij in talloze slapstickachtige situaties terecht, onder andere bij mevrouw Kwaalberg, een hypochondere tuthola, die vindt dat haar man haar niet begrijpt…
Deze keer komt de list niet van Tom Poes maar van ambtenaar eerste klasse Dorknoper, die blijkbaar geen last heeft van hebzucht…
...

View on Facebook

3 weeks ago

De Bommelzolder

In BV 97: ‘Tom Poes en de niks’ krijgt Wammes Waggel zijn eerste schilderslessen van Terpen Tijn. Hij probeert zijn gevoel uit te drukken in een schilderij dat niks voorstelt: Niks is ‘de angst voor morgen’ die is sloomgetraagd door de verfstolsels van Wammes. Hij wil het schilderij graag ‘in diggeltjes’ hebben, want dan is hij weer onzienbaar: hij hoort in straks en niet in nu.
Er volgt een ware slapstick aan onvoorziene situaties, waarbij Super en Hieper een kunstzinnige rol spelen en we een invoelend beeld krijgen van de plaatselijke horeca, waarin waard Evert een moderatieve rol speelt.
Uiteindelijk is de materieontbinder van professor Prlwytzkofski nodig om Niks vrij te laten komen zodat er uiteindelijk niks meer overblijft…
...

View on Facebook

3 weeks ago

De Bommelzolder

Wie weet het nog: 1967, De Bezige Bij, de eerste Bommeluitgave in de serie Literaire Reuzen Pockets, ‘Als u begrijpt wat ik bedoel’… Het was de eerste van een lange reeks, een idee van uitgever Geert Lubberhuizen om deel 250 van de serie LRP extra glans te geven.
Elk deel bevat 3 Bommelverhalen (later 2) en het eerste verhaal: BV 96, Tom Poes en het boze oog, is vandaag aan de beurt.
Het dorpje Ooikooi in de landstreek Lammermoer wordt louter bevolkt door rechtschapen en godvrezende witte schapen. Vroeger woonden er ook zwarte schapen maar die zijn uit de gemeenschap verstoten, omdat zij het boze oog zouden bezitten…. Vanaf die tijd leven ze, onder de hoede van hun leider Moen, afgezonderd in de bossen en worden ze gemeden door de rechtvaardigen.
Abel, een wit schaap, wordt verliefd op Ola, die zwart is.
Dit kan natuurlijk niet goed gaan, zeker niet als heer Ollie zich er hinderlijk mee gaat bemoeien. Tot overmaat van ramp blijken de witten over een zwarte tong te beschikken…
Puimkruid door de dopdroesem doet wonderen!
...

View on Facebook

3 weeks ago

De Bommelzolder

BV 95, ‘de wezelkennis’ leert ons dat je kritisch moet zijn bij het kiezen van je familie.
Neef Edelhart van Wezel maakt het wel erg bont door in de besloten sfeer van slot Bommelstein binnen te dringen, met tante Arsenia als referentie. Ook Zedekia Zwederkoorn maakt zijn entree in de Bommelsaga als advocaat van kwade zaken (Meester Zwederkoorn ledigde de inhoud van zijn tas op het tafeltje, zodat dat al spoedig bedekt was met lakken, zegels, stempels en vergeelde, doch onbeschreven documenten).

Het verhaal vindt zijn ontknoping op fort Gruwelsteen, onder leiding van overste Gorm van Mallenkletter en diens adjudant Kaanknipper. Ze vormen een eenzame militaire macht want van hogerhand heeft men hen vergeten af te lossen.
Even dreigt heer Ollie de volgende machthebber van het fort te worden, maar door (alweer) een list van Tom Poes en de artistieke gaven van meester Zwederkoorn wordt de bedrieger bedrogen…
...

View on Facebook

4 weeks ago

De Bommelzolder

In BV 94, ‘het ontstoffen’, wordt er grote schoonmaak gehouden op slot Bommelstein. Alles moet van z’n plek, er wordt flink ‘ontstoft’ en alle vastgeschrevelde zaken moeten in beweging worden gebracht. Heer Bommel besluit dan ook al deze drukte uit de weg te gaan en maakt - via rederij Holle en De War - een zeereis naar de Stuifeilanden. Maar ook deze eilanden zijn vastgeschreveld door Holle zaliger, om zijn vrouw (mevrouw de War) aan banden te kunnen leggen.
Er is een speurtocht van Tom Poes voor nodig om de schreef, waar je niet overheen mag, te vinden en de vasthoudende schrevel daarachter uit te bezemen. Het gevolg is een vulkaanuitbarsting, waardoor mevrouw de War eindelijk haar vrijheid krijgt…
Mocht bovenstaande tekst koeterwaals voor u zijn: troost u, dit is een van de moeilijkst te bevatten verhalen van Toonder...
Lezen!
...

View on Facebook

1 month ago

Wat leuk ! Ik zag het stuk in de Oud Hagenaar staan en dacht meteen: Pim, daar heb ik nog even bij in de klas gezeten (Goudenregenstraat) ...

View on Facebook

1 month ago

De Bommelzolder

Dit Bommelwagenpark bestaat uit voertuigen die in de Bommelsaga voorkomen. Ze zijn gemaakt door oud-leraar handvaardigheid Willem van Ostaden. Hij heeft deze prachtige wagentjes aan het museum geschonken. Een aanwinst van betekenis. We zullen binnenkort informatie toevoegen over welk wagentje uit welk verhaal komt. Herkent u ze allemaal? ...

View on Facebook

1 month ago

De Bommelzolder

Er bestaat bijna geen mysterieuzere figuur in de Bommelsaga dan de plamoen uit het gelijknamige verhaal BV 93. Toen het in 1961 in de dagbladen verscheen heette het ‘de gezichtenhandel’ maar dit zou de inhoud van het verhaal te vroeg ‘verraden’, vandaar de naamsverandering.
Wie de plamoen rechtstreeks aankijkt ziet zichtzelf in zijn meest deplorabele toestand, zijn meest vreesachtige ik wordt zichtbaar, met gezichtsverlies als resultaat. Dit is een kolfje naar de hand van Hocus Pas: ‘Pluis is voor de braven, maar met niet pluis kan men zaken doen!’
Zo vallen markies de Canteclaer, burgemeester Dickerdack en ambtenaar eerste klasse Dorknoper beurtelings van hun voetstuk. Zelfs een heer van stand wordt geconfronteerd met zijn zelfbeeld en dan is het nodig dat Terpen Tijn hem van een nieuw gezicht voorziet. Dat zoiets geen gezicht is, kan de kunstenaar ook niet helpen.
Zoals gewoonlijk moet een list van Tom Poes helpen. Met behulp van een spiegel laat hij de plamoen zijn eigen gezicht zien…
...

View on Facebook

1 month ago

De Bommelzolder

Na maanden radiostilte - en het 20-jarig jubileum achter ons - gaat uw kronikeur door met het volgende verhaal uit de Bommelsaga: BV 92, het Lemland.
Zoals in zoveel andere verhalen geeft Toonder ook hier weer blijk van zijn heldere kijk op de toekomst. Rommeldam sluit zijn grenzen voor vreemdelingen, ‘omdat dat moet, zegt de radio’. Heer Bommel tart alle instructies van de overheid en geeft enkele lemmings gastvrij onthaal op Bommelstein. Binnen de kortste tijd zit het voorvaderlijk kasteel tjokvol vreemdelingen...Als vervolgens blijkt dat alle ochtendpap op is en dat ook Bommelstein Lemland niet is (‘daar is alles beter’) overspoelt een grote massa Lemmings Rommeldam. Een juiste bewegwijzering naar Lemland doet dan wonderen.
Kwam tat vuk!
...

View on Facebook

1 month ago

De Bommelzolder

Na zijn inspirerende lezing op ons symposium afgelopen zaterdag, werd onze gewaardeerde gast dr. Ronald Plasterk op merkwaardige wijze geconfronteerd met zijn verleden in de persoon van de ons welbekende ambtenaar der eerste klasse Dorknoper. Deze had volgens onze zegslieden het volgende te melden:

"Goedendag.
De overheid is niet onwelwillend, zelfs niet jegens oud-bewindslieden.
Wel heb ik hier nog een voorlopige aanmaning inzake bijzondere vermakelijkheidsbelastingen, verband houdende met bijtellingsgevoelige nevenactiviteiten te Rijswijk.
Ingevolge subsidiaire beschikkingen zoals vastgesteld in artikel 3 lid b van de onderhavige verordening is per heden beslag gelegd op uw emolumenten voor zover deze de amusementsdrempel overschrijden.
U kunt ook pinnen."
...

View on Facebook