Nieuws

1 day ago

De Bommelzolder

Dit Bommelwagenpark bestaat uit voertuigen die in de Bommelsaga voorkomen. Ze zijn gemaakt door oud-leraar handvaardigheid Willem van Ostaden. Hij heeft deze prachtige wagentjes aan het museum geschonken. Een aanwinst van betekenis. We zullen binnenkort informatie toevoegen over welk wagentje uit welk verhaal komt. Herkent u ze allemaal? ...

View on Facebook

2 days ago

De Bommelzolder

Er bestaat bijna geen mysterieuzere figuur in de Bommelsaga dan de plamoen uit het gelijknamige verhaal BV 93. Toen het in 1961 in de dagbladen verscheen heette het ‘de gezichtenhandel’ maar dit zou de inhoud van het verhaal te vroeg ‘verraden’, vandaar de naamsverandering.
Wie de plamoen rechtstreeks aankijkt ziet zichtzelf in zijn meest deplorabele toestand, zijn meest vreesachtige ik wordt zichtbaar, met gezichtsverlies als resultaat. Dit is een kolfje naar de hand van Hocus Pas: ‘Pluis is voor de braven, maar met niet pluis kan men zaken doen!’
Zo vallen markies de Canteclaer, burgemeester Dickerdack en ambtenaar eerste klasse Dorknoper beurtelings van hun voetstuk. Zelfs een heer van stand wordt geconfronteerd met zijn zelfbeeld en dan is het nodig dat Terpen Tijn hem van een nieuw gezicht voorziet. Dat zoiets geen gezicht is, kan de kunstenaar ook niet helpen.
Zoals gewoonlijk moet een list van Tom Poes helpen. Met behulp van een spiegel laat hij de plamoen zijn eigen gezicht zien…
...

View on Facebook

2 days ago

De Bommelzolder

Na maanden radiostilte - en het 20-jarig jubileum achter ons - gaat uw kronikeur door met het volgende verhaal uit de Bommelsaga: BV 92, het Lemland.
Zoals in zoveel andere verhalen geeft Toonder ook hier weer blijk van zijn heldere kijk op de toekomst. Rommeldam sluit zijn grenzen voor vreemdelingen, ‘omdat dat moet, zegt de radio’. Heer Bommel tart alle instructies van de overheid en geeft enkele lemmings gastvrij onthaal op Bommelstein. Binnen de kortste tijd zit het voorvaderlijk kasteel tjokvol vreemdelingen...Als vervolgens blijkt dat alle ochtendpap op is en dat ook Bommelstein Lemland niet is (‘daar is alles beter’) overspoelt een grote massa Lemmings Rommeldam. Een juiste bewegwijzering naar Lemland doet dan wonderen.
Kwam tat vuk!
...

View on Facebook

7 days ago

De Bommelzolder

Na zijn inspirerende lezing op ons symposium afgelopen zaterdag, werd onze gewaardeerde gast dr. Ronald Plasterk op merkwaardige wijze geconfronteerd met zijn verleden in de persoon van de ons welbekende ambtenaar der eerste klasse Dorknoper. Deze had volgens onze zegslieden het volgende te melden:

"Goedendag.
De overheid is niet onwelwillend, zelfs niet jegens oud-bewindslieden.
Wel heb ik hier nog een voorlopige aanmaning inzake bijzondere vermakelijkheidsbelastingen, verband houdende met bijtellingsgevoelige nevenactiviteiten te Rijswijk.
Ingevolge subsidiaire beschikkingen zoals vastgesteld in artikel 3 lid b van de onderhavige verordening is per heden beslag gelegd op uw emolumenten voor zover deze de amusementsdrempel overschrijden.
U kunt ook pinnen."
...

View on Facebook

1 week ago

De Bommelzolder

Een grote schare Toonderliefhebbers bezocht zaterdag ons symposium in Rijswijk ter ere van 20 jaar Bommelzolder. Het was één heerlijke hommage aan het werk van deze grote tovenaar met taal en tekenwerk. Binnenkort meer foto’s! ...

View on Facebook

1 week ago

De Bommelzolder
View on Facebook

3 weeks ago

De Bommelzolder

Symposium: Over Bommel gesproken……

Op 13 juni 1998 werd door Eiso – de zoon van Marten Toonder, Museum de Bommelzolder in Zoeterwoude officieel geopend. Dit museum, opgericht door directeur/eigenaar Pim Oosterheert, omvat een enorme collectie van het werk van Marten Toonder. Naast een aantal zeer zeldzame uitgaven bezit het museum ook unieke persoonlijke stukken van Toonder zelf, waaronder zijn bureau, schrijfmateriaal, zoals zijn kroontjespennen en penselen, maar ook zijn HBS-schoolagenda waar de eerste schetsen van zijn tekenkunst al zichtbaar zijn.
Nu, twintig jaar na de opening van het museum, is er alle reden om dit te vieren.
Daarom zal er op zaterdag 7 juli om 14 uur in de Rijswijkse Schouwburg een symposium plaatsvinden. Hierbij zullen sprekers van naam elk op eigen wijze het werk van Toonder belichten.
Drie grote Bommelliefhebbers komen aan het woord: Nobelprijswinnaar Gerard ’t Hooft, Toonderbiograaf Wim Hazeu en oud-minister van OCW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. R.H.A. Plasterk.
Ter gelegenheid van dit jubileum zal een speciale editie van een origineel Bommelverhaal worden aangeboden aan twee kleinkinderen van Toonder, Milou & Irwin Toonder. Ook zullen twee striptekenaars van de nieuwe generatie, Tim Artz en Henrieke Goorhuis, gedurende het symposium demonstreren hoe zij het werk van Toonder levend houden.
Voor strip- en taalliefhebbers een absolute must!

Kaarten zijn verkrijgbaar via de Rijswijkse Schouwburg en kosten 10 euro.
Adresgegevens en informatie:
de Rijswijkse Schouwburg
Generaal Spoorlaan 10
2283 GM Rijswijk
T. 070-3360077
E. info@rijswijkseschouwburg.nl
Kassa:
Geopend di t/m za 10.00 - 14.00 uur en vanaf een uur voor aanvang van een voorstelling
T. 070-3360336
...

View on Facebook

1 month ago

De Bommelzolder

Nieuwe aanwinsten voor het museum: van oud-leraar Handvaardigheid Wim van Ostade kregen wij elf prachtige, met de hand gemaakte voertuigen uit de Bommelsaga. Een schitterende aanvulling van de collectie van het museum. ...

View on Facebook