Omdat de instandhouding van het museum geld kost, voert het bestuur van de Stichting Museum ‘De Bommelzolder’ actie om donateurs te werven. Gelukkig zijn er veel mensen die de Stichting een warm hart toedragen en die het belang van het voortbestaan van het museum – als plaats waar het culturele erfgoed van Marten Toonder is bijeengebracht – onderschrijven.

Ook u kunt donateur worden met een bijdrage van € 10,– per jaar. Meer mag natuurlijk ook. Behalve de gebruikelijke kosten voor onderhoud, energie, huur e.d. heeft de Stichting ook de kosten voor haar halfjaarlijks tijdschrift ‘Fijne Trillingen’. Dit blad is exclusief voor donateurs. Het bevat lezenswaardige artikelen over het werk van Marten Toonder en het wil een platform zijn voor alle liefhebbers van Toonders werk, die zelf iets willen schrijven over wat zij in de Bommelsaga hebben ontdekt.

De statuten van de Stichting Museum ‘De Bommelzolder’ noemen drie doelstellingen:
1. Het in stand houden van het museum voor het publiek. 
2. Het onder de aandacht brengen van en belangstelling wekken voor het culturele erfgoed dat de schrijver/tekenaar Marten Toonder ons heeft nagelaten. 
3. Onderzoek doen of laten doen naar het werk van Marten Toonder. 

U begrijpt, dat door de kosten die aan dit werk verbonden zijn, er sprake is van een krappe beurs en daarom stelt de Stichting uw donatie zeer op prijs. Hoe meer donateurs, hoe beter de Stichting haar werk kan doen. Er zijn tienduizenden liefhebbers van het werk van Toonder. Wij zijn er van overtuigd dat een groot deel daarvan ons werk van harte wil steunen en dat het aantal donateurs nog belangrijk kan stijgen. Museum de Bommelzolder heeft geen winstoogmerk en heeft een ANBI status. Meer informatie over ons ANBI beleidsplan kunt u HIER vinden. Het Financiële Jaarverslag over 2023 vindt u HIER.